Dorota Franciskovics dyplomowany tłumacz języka polskiego i węgierskiego

     
 CENNIK                                                                                                                                              

Teksty do tłumaczenia przyjmuję przede wszystkim e-mailem, listownie, faxem albo na dyskietce. Gotowe tłumaczenie przesyłam według życzenia podobnie - e-mailem, faxem, ewentualnie na dyskietce, płycie CD albo jako wydruki. W wyjątkowych przypadkach również osobiście.
Niezależnie od sposobu złożenia zamówienia szczegóły pracy (charakter tłumaczenia, terminy, warunki płatnicze) omawiam osobiście (telefonicznie).

 

 

Podstawą rozliczenia jest wykazana przez program  Word for Windows/ Narzędzia/Statystyka wyrazów/Znaki ze spacjami ilość znaków w dokumencie docelowym (tekst przetłumaczony). W ustaleniu ceny nie gra roli, na jaki język tłumaczę, natomiast biorę pod uwagę, czy chodzi o tekst ogólny, czy fachowy. Za trudny tekst liczy się również nieczytelny rękopis.

 

 

z węgierskiego na polski
z polskiego na węgierski

Tłumaczenie ogólne

1,7 Ft/znak

Tekst fachowy, trudny do odczytania rękopis

1,9 Ft/znak

W wyjątkowych wypadkach wyceniam tłumaczenie indywidualnie. Podane ceny nie zawierają VAT-u.

Podejmuję się tłumaczeń towarzyszących  ( konsekutywnych) przeważnie uzgodnionych indywidualnie. Orientacyjna cena wynosi 5.000 Ft/godzinę. Największe doświadczenie mam w tłumaczeniu wszelkich - oficjalnych, fachowych i towarzyskich - imprezach w ramach współpracy polsko-węgierskiej gmin i szkół.

 

Terminy tłumaczeń według ilości stron dziennie
 

 

Dopłata

Normalny:  3-4        strony/dzień

-

Pilny: 5-6  stron/dzień

50%

Ekspresowy: 7-8 stron/dzień

100%

Tłumaczenia przygotowuję na komputerze, edytorem
Win Word 2000 albo XP.  Jeśli zamówienie nie dotyczy osobno redagowania tekstu,
tłumaczenie piszę z zachowaniem oryginalnej struktury.

 


Gwarantuję zachowanie tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji zawartych w tłumaczonym dokumencie.

Copyright 2005 - 2015 Lengyel-magyar.com All Rights Reserved.